O nás

Vznik

Zápis v našej kronike hovorí, že vznik skupiny Berezun sa viaže k roku 1998. Práve v tom čase začali Vojto s Mirom navštevovať rytierske vystúpenia a turnaje, stále však len ako diváci. Atmosféra reprodukovaných bojov ich úplne očarila a svoje vedomosti o vtedajšej dobe začali dopĺňať historickými poznatkami. Spolu s ďalším členom Vladom strávili niekoľko hodín v knižnici, kde poctivo študovali a spoznávali. 10. októbra 1999 (už v širšej členskej základni - Ňaňa, Milan, Cyro, Ľubo) oficiálne vznikla skupina historického šermu z Brezna, nazvaná Berezun. 

Názov

Pre vznik nášho názvu sme hľadali inšpiráciu v mestskom múzeu. Spomínaný názov „Berezun“ sa nachádza v najstaršej písomnej zmienke o našom meste. Listina ŠTEFANA V. zo 17. augusta 1270 obsahuje prepis a potvrdenie privilégia listiny BELA IV. z 11.augusta 1265. Sú to takzvané Turčiansko-liptovské privilégiá, kde panovník uvádza hranice územia, na ktorom môžu osadníci z Liptova slobodne poľovať. Jedna z týchto hraníc je pomenovaná ako „TERRA BEREZUN“ a možno predpokladať, že toto územie bolo nielen známe, australian pokies ale aj obývané.

Erb

Gotický erb, ktorý je súčasťou našej výzbroje, je oficiálnym symbolom mesta Brezna. Povolil nám ho používať bývalý slots online primátor Ing. Vladimír Faško. Erb casino online pochádza zo 14. storočia a vyjadruje lojalitu mesta aristocrat pokies online voči  online casino spiele panovníkovi Anjoulovskej dynastie ĽUDOVÍTOVI I. Práve tento panovník v roku online slot maschinen 1380 udelil Breznu prvé mestské výsady, a tie kasino boli 2. septembra 1381  potvrdené. Vizuálna podoba štítového znamenia je chýrna z odtlačkov jeux de casino gratuits pokies games partouche gotického pečatidla z roku 1429 canadian casino casino a pečatidlo  s rovnakými figúrami používalo mesto aj v 16. storočí. Prvé farebné vyobrazenie spielautomaten online a jeho popis online casino instant je známy až z erbovej listiny, vydanej FERDINONDOM II. v júli 1627.

 


Smerovanie

V súčasnosti sa naša skupina venuje obdobiu neskorého stredoveku (15. storočie) a v rámci našich možností sa čo najvernejšie snažíme vyobraziť život človeka vo všetkých vrstvách feudálnej spoločnosti. Avšak nebolo tomu vždy tak. Po vzniku Berezunu sme sa zamerali predovšetkým na 12.-13.storočie, tiež na obdobie Slovanov, a hoci sme sa s touto myšlienkou museli dočasne rozlúčiť, veríme, že nie natrvalo.

Naše scénky sú humorne motivované; usilovne pracujeme na tom, aby kostýmy, zbrane a doplnky, ktoré používame, zodpovedali danému obdobiu. Momentálne už dva roky pracujeme na výrobe všetkých typov palných zbraní a rekonštrukcii ťažkoodenej pechoty západného typu. Do budúcnosti by sme chceli naše pôsobenie rozšíriť aj na uhorskú hotovosť- ľahkú a ťažkú pechotu, uhorské a poľské kostýmy, aj zbrane.